حوزه/ کالاهای فرهنگی به راحتی احساسات و عواطف جوانان را تحت تأثیر قرار می دهند تا جایی که آن ها با الگوگیری از شخصیت های داستان ها، رمان ها، فیلم ها و موسیقی ها کاملاً خود را شبیه آن ها می سازند.

خبرگزاری حوزه | فرهنگ را می توان مثلثی دانست که متشکل است از باورها و شناخت ها، ارزش ها و گرایش ها و رفتارها و کردارهای انسان و تهاجم فرهنگی چیزی نیست جز تلاش برای دگرگون سازی هر یک از این امور سه گانه.

یکی از ابزارهایی که بهره بردن از آن ها منجر به تغییر افکار و اندیشه انسان می گردد و یا ارزش ها و گرایش های انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین رفتارهای او را عوض می کند، کالاهای فرهنگی اند. کالاهای فرهنگی قادرند در هر دو جهت مثبت یا منفی اثرگذار باشند.

مقالات بیشتر:آموزشگاه سه تار غرب تهران

بهره گیری از کالاهای فرهنگی نیازمند سواد است تا انسان به واسطه سواد مصرف کالاهای فرهنگی، دست به انتخاب درست بزند و برای تأمین خوراک فکری خود سر هر سفره ای ننشیند.

همان طور که ذکر شد کالاهای فرهنگی می توانند گاهی در اندیشه انسان اثرگذار باشند، تا جایی که حتی شناخت انسان را نسبت به خود، خدا، جامعه و جهان تغییر دهند.

گاهی این تغییرات در ناحیه ارزش ها انجام می گیرد و متناسب با نوع فرهنگی که در اندیشه نفوذ کرده، ارزش ها و ضد ارزش ها معنا پیدا می کنند. گاه نیز تأثیر فرهنگ، پا را فراتر از این امور نهاده و در رفتار و کردار انسان تجلی می یابد.

وقتی دشمن بخواهد از طریق تهاجم فرهنگی بر باورهای یک جامعه تأثیر بگذارد، کالاهای فرهنگی آن جامعه را ابزاری در جهت تضعیف باورهای آن جامعه بکار می گیرد. به عنوان مثال کتاب، فیلم، موسیقی و . که از مهم ترین ابزارهای فرهنگی است به گونه ای ارائه می شود که محتوای آن ها بر محوریت خدا ناباوری می چرخد و با افسانه دانستن امور اعتقادی، خرافه خواندن آن ها و تنزل حقایق اعتقادی در حد تخیلات و خیال بافی های انسانی، جوانان و نوجوانان را از اعتقاد به خداوند بازمی دارد.

کالاهای فرهنگی نیز قادرند ارزش ها را به ضد ارزش تبدیل کنند و آن ها را صرفاً مسائلی اعتباری و بدون پایه و اساس معرفی نمایند.

محتوای برخی از کالاهای فرهنگی که به بازار ارائه می گردد متأثر از اندیشه غربی ها بر مبنای لذت جویی است تا جایی که میل به لذت های حیوانی، امیال و شهوات و هوس ها محور تولید این محصولات است.

بسیار دیده و شنیده و خوانده ایم فیلم ها و موسیقی ها و کتاب هایی را که موضوعشان صرفاً امور مادی است و استفاده از آن ها هیچ لایه ای به لایه های معنوی روح انسان نمی افزاید و نه تنها معنویت را افزوننمی کند، بلکه انسانیت را نیز تنزل می دهد و به ورطه هلاکت می کشاند.

امروزه ترفند تبلیغات در اشاعه فرهنگ منحط غربی بهره بردن از استدلال و منطق نیست چراکه دشمن خوب می داند در مباحث منطقی و استدلال های عقلی در برابر استدلال های دینی دچار ضعف است؛ لذا از طریق ترویج تخیلات و بهره بردن از ابزار عواطف و احساسات به تبلیغ می پردازد. درواقع کالاهای فرهنگی به راحتی احساسات و عواطف جوانان را تحت تأثیر قرار می دهند تا جایی که آن ها با الگوگیری از شخصیت های داستان ها، رمان ها، فیلم ها و موسیقی ها کاملاً خود را شبیه آن ها می سازند.

تهاجم فرهنگی با مدد گرفتن از کالاهای فرهنگی به اهداف خود جامه عمل می پوشاند و اگر والدین و خانواده ها و مربیان و همچنین نهادهای آموزشی، فرهنگی و هنری جامعه درک درستی از خطرات این امر نداشته باشند در آینده ای نه چندان دور با جوانانی روبه رو خواهند شد که به شدت دچران بحران هویت اند.

آگاه کردن مردم از اهداف فرهنگ سازان غربی، تثبیت پایه های دینی نوجوانان و جوانان بر مبنای یقین و نه شک، برخورد دوستانه و محبت آمیز با جوانان، باز کردن مسیر بحث، مناظره و استدلال و بیان فواید احیای ارزش ها و مضرات ضد ارزش ها در کنار پرورش هنرمندان دینی ازجمله راه های برون رفت از معضل بی هویتی در فرهنگ است.

مقالات دیگر:دفتر وکالت غرب تهران

سال گذشته ۲۰۰ هزار دلار فرش تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

میشائل هایدن که بود؟

یادداشت رسیده | تهاجم فرهنگی چگونه عمل می کند؟

ها ,فرهنگی ,کالاهای ,های ,ارزش ,انسان ,ها و ,کالاهای فرهنگی ,آن ها ,ارزش ها ,جایی که

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
doran-salmandi aminsharifian7703 azar-b1 senator125 kavan-co golbonpoone waystarenkic hamed051 radiator7 kavirpluspca