<<جوان>> در گفتگو با کارشناسان وضعیت صفحات مجازی روانشناسی را مورد بررسی قرار داده است.

هزينه هاي 400 ،500 هزار توماني به ازاي 45 دقيقه مشاوره يا نگراني از كرونا و آلوده شدن به اين ويروس موجب شده تا بازار مشاوران مجازي داغ شود و صفحات روانشناسي و مشاوره در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي دنبال كنندگان ميليوني پيدا كند. صفحات و مشاوره هايي كه خيلي وقت ها توصيه ها و راهكارهايشان چندان عقلاني هم نيست چه برسد به علمي! همين مسئله موجب مي شود تا افرادي كه به روانشناسان و مشاوران مجازي اعتماد مي كنند، گاهي وقت ها بيشتر از اينكه مشكلاتشان حل شود، از راه حل هاي نادرست و غير علمي مشاوران مجازي آسيب ببينند، اما بيمه نبودن خدمات مشاوره و روانشناسي و هزينه هاي بالاي اين خدمات در كنار چالش هاي كرونا، بازار روانشناس نماهاي مجازي را داغ كرده است. حالا به گفته رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره تاكنون براي بيش از 3، 4 هزار سايت و صفحه مجازي روانشناسي و مشاوره پرونده تشكيل و به آنها تذكر داده شده است. اين آمار در عين حال از رها شدگي فضاي مجازي و بروز نوعي ولنگاري در اين فضا هم حكايت دارد كه يك روز خود را به شكل فعاليت روانشناس نماها در صفحات مشاوره و روانشناسي و چالش براي افراد و خانواده ها نشان مي دهد و روز ديگر به صورت صفحاتي براي قاچاق ن و دختران سر بر مي آورد.

مقالات مشابه:بهترین مشاور و روانشناس تهران

با گشتي در فضاي مجازي و صفحات اينستاگرامي و كانال هاي تلگرامي تعداد زياد صفحات روانشناسي و مشاوره شما را متعجب خواهد كرد؛ صفحاتي كه با توصيه هاي روانشناسي سعي در جلب مخاطب دارند و گاهي فالوورهاي اين صفحات چندين ميليون نفر است. ماجرا جايي عجيب تر مي شود كه مي بينيم برخي از اين صفحات در موارد يكسان توصيه هايي متفاوت يا حتي متضاد دارند! ادمين هاي اين صفحات بعد از جلب مشتري و افزايش فالوور در كنار فعاليت هاي اقتصادي تبليغاتي، حتي مشاوره هاي آنلاين هم مي دهند و گاهي دستمزدهاي آنچناني هم مي گيرند، اما بسياري از اين مشاوره ها و توصيه ها به جاي آنكه راهگشا باشد و مشكلات خانوادگي و فردي افراد را حل كند، به تعميق اختلافات خانوادگي و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي منجر مي شود؛ چراكه فرد مشاور نما با دكان مجازي اش اصلاً روانشناس يا مشاور نيست!

4 هزار پرونده از تخلفات دكان هاي مشاوره مجازي

محمد حاتمي، رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره با تأكيد بر اينكه مديريت مشاوره هاي روانشناسي در فضاي مجازي يكي از دغدغه هاي اصلي اين سازمان است، مي گويد:<< متأسفانه در داخل و خارج افرادي خود را روانشناس و مشاوره معرفي كرده و حرف هاي زيبايي مي زنند و ارتباط برقرار مي كنند و در نهايت نرخ آسيب هاي اجتماعي و رواني را افزايش مي دهند.>>

به گفته رئيس انجمن روانشناسي و مشاوره در اغلب موارد اين افراد توصيه هاي غير كارشناسي داده اند؛ به طوري كه گزارشات زيادي در اين خصوص داريم كه اينها باعث اختلافات خانواده ها شده اند.

حاتمي در بيان برنامه هاي اين سازمان براي مقابله با روانشناس نماهاي مجازي مي افزايد:<< تا آنجايي كه توان داريم با اين افراد مقابله مي كنيم و در حال حاضر بيش از سه، چهار هزار صفحه و سايت بوده كه براي آنها پرونده تشكيل يا تذكر داده ايم.>>

وي با بيان اينكه نام افرادي كه پرونده و پروانه نظام روانشناسي و مشاوره دارند روي سايت سازمان نظام روانشناسي هست، خاطر نشان مي كند:<< توصيه مي كنم افرادي كه در فضاي مجازي هستند، حتماً شماره پرونده نظام روانشناسي و مشاوره را در صفحه مجازي خود بگذارند.>>

ارتباط چهره به چهره اصل غير قابل جايگزين مشاوره

محمد پيروي ، روانشناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با <<جوان>> درباره فعاليت صفحات روانشناسي در فضاي مجازي مي گويد:<<يك اصل مهم در مشاوره معمولاً براي آنكه خدماتي گرفته شود چهره به چهره بودن است، بدين معنا كه من پزشك و مشاور بايد مددجو و حركات و رفتارش را ببينم و وي نيز من را ببيند و بخشي از برقراري ارتباط براي مشاوره و درمان با اين ديدار چهره به چهره شكل مي گيرد.>>

از نگاه اين روانشناس كمي اطلاعات كافي است تا خود فرد تفاوت بين مشاوره حضوري و توسط يك مشاور و روانشناس واقعي را با يك مشاوره و روانشناس نماي مجازي درك كند؛ چراكه اختلاف راهنمايي ها و مشاوره هاي اين افراد با يكديگر خيلي فرق مي كند، اما اگر فردي چندان اطلاعاتي در اين باره نداشته باشد، تحت تأثير عكس ها و جملات و فضاي ساختگي و گول زننده اين كانال ها و صفحات قرار مي گيرد. البته هستند افرادي كه واقعاً باسواد و مطلعند، اما در فضاي مجازي هم فعاليت دارند، ولي در نهايت مشاوره هاي مجازي نمي تواند اثرگذاري مشاوره هاي رو در رو را داشته باشد.

اين روانشناس در پاسخ به اين نكته كه يكي از دلايل اقبال مردم به اين صفحات هزينه هاي بالاي مراجعه به مشاور و روانشناس است، مي گويد:<< دولت و بيمه ها بايد كمك كنند تا هزينه هاي مراجعه به روانشناس و مشاور پايين بيايد، چراكه هزينه اداره دفتر مشاوره بالاست. يا شركت ها و ادارات مي توانند با مراكز مشاوره قرارداد ببندند و بخشي از هزينه هاي اين كار را تقبل كنند؛ چراكه حل مشكلات و چالش هاي خانوادگي مي تواند در زمينه هاي ديگر نيز به بهبود كيفيت زندگي و عملكرد افراد منجر شود.>>

با تأكيد بر اينكه سلامت روان كمتر از سلامت جسم اهميت ندارد، تصريح مي كند: <<مشكلات رواني مي تواند مشكلات جسمي را ايجاد كرده يا تشديد كند.>>

در روانشناسي نمي توان براي همه نسخه واحدي پيچيد

امان الله قرايي مقدم، جامعه شناس و مدرس دانشگاه هم در گفت و گو با <<جوان>> درباره صفحات روانشناسي و فعاليت روانشناس نماهاي مجازي مي گويد:<< سؤال جامعه شناسي اين است كه روان شما، خلقيات ونگرش شما را چه چيزي تشكيل مي دهد؟ آيا ذاتي و فطري است يا اكتسابي يا ارثي است؟ شخصيت، رفتار و بينش شما بسته به محيط زندگي و خانواده فرق مي كند. بنابراين نمي توان براي همه افراد نسخه واحدي پيچيد و تفاوت هاي فردي در علم روانشناسي اجتماعي موضوعي بسيار مهم است.>>

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر تأثير گروه و محيط زندگي روي شخصيت افراد مي افزايد:<<روانشناسي دانشي فرد گراست و نمي توان حتي درباره دو خواهر و برادر دو قلو يك نسخه واحد پيچيد و بديهي است، صفحات روانشناسي مجازي و مشاوره هاي آنلاين روانشناس نماها نسخه اي واحد براي همه افراد مي پيچند و از دور دستي بر آتش دارند و براي تمام افراد يك توصيه دارند، در حالي كه عوامل متعددي مي تواند بر شرايط افراد تأثير مي گذارد.>> از نگاه وي بايد مراجعه به روانشناس حضوري باشد و نمي توان از راه دور ارتباط مؤثري با مددجو برقرار كرد. اين جامعه شناس هم دليل اقبال به اين صفحات را گراني خدمات مشاوره و روانشناسي مي داند.

بر زمين ماندن تأكيد برنامه ششم توسعه براي بيمه خدمات مشاوره

آمار اختلالات روانشناسي در كشور با بيماري كرونا بيشتر هم شده است، اين موضوع ضرورت ارزان شدن و در دسترس عموم قرار گرفتن اين خدمات را پررنگ تر مي كند، اما هزينه هاي بالاي مشاوره و خدمات روانشناسي مردم را از مراجعه به اين متخصصان باز مي دارد. بيمه خدمات مشاوره و روانشناسي راه حلي است كه مي تواند اين خدمات را براي عموم جامعه تسهيل كند، اما به رغم تأكيد بند ج ماده ۱۰۲ برنامه ششم بر پياده سازي بيمه مشاوره و خدمات روانشناختي تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. اين در حالي است كه بيماري هاي روان تني و گسترش افسردگي و اختلالات رواني در جامعه مي تواند كشور را با آسيب هاي اجتماعي بيشتري مواجه كند.

سال گذشته ۲۰۰ هزار دلار فرش تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

میشائل هایدن که بود؟

یادداشت رسیده | تهاجم فرهنگی چگونه عمل می کند؟

مشاوره ,مي ,روانشناسي ,مجازي ,صفحات ,روانشناس ,روانشناسي و ,و مشاوره ,مشاوره و ,فضاي مجازي ,ها و ,روانشناس نماهاي مجازي ,بيمه خدمات مشاوره

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
luxurystyle backlinkwater drayegh50 ketabpnu dorehamicomputer tchoupvewillmang wellconduitelbow atkms powercamsimayeshahr